BLS

Comment

Libtech

Bezpośrednia Likwidacja Szkód weszła w życie w 2015 roku. To duża zmiana i duże udogodnienie dla polskich kierowców. Na czym dokładnie polega BLS?

Bezpośrednia Likwidacja Szkód, a w skrócie BLS, pozwala na znaczne skrócenie czasu załatwiania wszelkich formalności w związku z kolizją. Przed 2015 rokiem, sposób zgłaszania zdarzenia był znacznie bardziej czasochłonny i wymagający. Poszkodowany kierowca, musiał zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy, kiedy on sam nie miał z tym zakładem żadnej styczności.

Obecnie sytuacja wygląda dużo optymistyczniej. Kiedy pada pytanie, stłuczka, co robić? Odpowiedź jest jasna i konkretna. Poszkodowany zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela, u którego ma wykupione ubezpieczenie OC, a ten załatwia wszelkie formalności i rozliczenia z ubezpieczycielem sprawcy. To zdecydowanie wygodniejsze, szybsze i mniej stresujące.

Kiedy można skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód?

  • W kolizji nie mogą uczestniczyć więcej niż dwa pojazdy.
  • Szkoda może wystąpić wyłącznie na mieniu, nie na osobie uczestniczącej.
  • Niezbędne jest oświadczenie sprawcy ze zdarzenia. Jeżeli spisanie takie oświadczenia jest niemożliwe należy powiadomić policję, która sporządzi taki dokument i ustali kto był sprawcą.
  • Do szkody musi dojść na terytorium RP. Ubezpieczenie sprawcy kolizji musi być zawarte z ubezpieczycielem, który prowadzi swoją działalność w Polsce.
  • Poszkodowany w zdarzeniu musi być właścicielem pojazdu.
  • Do wypłaty odszkodowania podlegają takie zdarzenia jak: uszkodzenie pojazdu, wynajmowanego samochodu zastępczego, holowania, parkowania czy też dodatkowe badanie techniczne wymagane przepisami.

Jakie szkody nie obejmują BLS? Zapraszam już niebawem.

Źródło zdjęć: moto.onet.pl

Dodaj komentarz