Czym jest GMO i jakie ma skutki?

Comment

O przemyśle i technologiach

Coraz częściej na produktach, które nie są zmodyfikowane genetycznie możemy spotkać informację w postaci napisu: bez GMO, GMO free. Na sklepowych półkach jest wiele produktów zawierających modyfikowaną soję, rzepak, kukurydzę. Czym jest GMO i jakie ma skutki?

Co to jest GMO

www.pixabay.com

www.pixabay.com

GMO są to organizmy genetycznie modyfikowane, czyli takie, które w swoim genomie zawierają geny pochodzące od obcego organizmu. Dziedziną nauki zajmującą się modyfikacjami organizmów jest inżynieria genetyczna. Modyfikacja polega na wszczepieniu do genomu modyfikowanego organizmu fragmentu DNA z innego organizmu. Przenoszony gen to tzw. transgen, stąd nazwa organizmy transgeniczne. W przypadku roślin głównym celem jest nadanie odporności na herbicydy oraz szkodniki, natomiast w przypadku zwierząt szybszy ich wzrost, czy też większa mleczność krów.

Czemu ma służyć GMO

Uprawy GMO są reklamowane jako lekarstwo na niedostatek żywności na świecie. Modyfikacje GMO umożliwiają uzyskanie większych plonów zbóż i roślin przy gorszych warunkach glebowych i atmosferycznych. Rośliny GMO są odporne na środki chwastobójcze oraz dzięki produkcji naturalnego środka owadobójczego Bt są także odporne na szkodniki. Żywność modyfikowana genetycznie jest dłużej świeża, co ma znaczenie przy transporcie i przechowywaniu.

Wpływ na organizm człowieka

www.pixabay.com

www.pixabay.com

Przy uprawach genetycznie modyfikowanych nie ma potrzeby stosowania pestycydów z uwagi na ich odporność. Podlegają jednak znacznie większym opryskom chwastobójczym. Ponadto toksyna Bt wchłania się do przewodu pokarmowego. Niektóre produkty GMO mają silne działanie alergizujące. Obecnie prowadzone badania wykazują, że produkty te nie przynoszą uszczerbku na zdrowiu, ale trudno ocenić jakie będą konsekwencje zdrowotne, gdyż tak naprawdę żywność GMO produkowana jest od 30 lat, a na naszych talerzach znajduje się od 17 lat. Czas jest zatem zbyt krótki, by ocenić wpływ długotrwałego stosowania GMO.

Skutki dla środowiska

Żywność genetycznie modyfikowana niesie ze sobą ryzyko powstania tzw. superchwastów, gdyż w trakcie tworzenia roślin GMO i wprowadzania do ich komórek DNA odpornych na chwasty i szkodniki, rośliny te przekazują geny blisko rosnącym chwastom i roślinom. Chwasty te będzie coraz trudniej wytępić i konieczne stanie się stosowanie coraz większej ilości toksycznych środków chemicznych. Wraz z ekspansywnym rozwojem GMO mogą całkowicie zniknąć niektóre gatunki roślin, a w następstwie także i zwierząt. Konsekwencją będzie także eliminacja tradycyjnego modelu rolnictwa, uzależnieniem rolników od dostaw opatentowanego ziarna siewnego i wzrostem bezrobocia na wsi.

Przeciwnicy GMO twierdzą, że niedobór żywności na świecie nie jest spowodowany jej brakiem, ale niewłaściwą dystrybucją. Analizując temat GMO warto wziąć pod uwagę, że za tą technologią stoją ogromne zyski koncernów produkujących ziarno GMO i środki chemiczne niezbędne do takich upraw.

 

Dodaj komentarz