Faktury elektroniczne podstawą nowoczesnej gospodarki

Comment

Libtech O przemyśle i technologiach O rynku pracy

Co nieco już pisałam na temat elektronicznych faktur i korzyści jakie niesie zamiana faktur papierowych na elektroniczne. Temat jest o tyle ciekawy, że już za kilka lat polska administracja, dostosowując się do wymogów Unii Europejskiej, musi wprowadzić system faktur elektronicznych przy zamówieniach publicznych. To przyczyni się do zwiększenia oszczędności i uchroni setki drzew przed wycięciem.

Źródło: tecnologiaingraf.wordpress.com

Faktura za jedno euro

Przyjęta przez Wspólnotę Europejską dyrektywa przyniesie realne zyski i ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach wewnętrznych krajów unijnych. Szacuje się, że koszt wystawienia jednej faktury będzie wynosił w granicach 1 euro. Dla porównania dodam, że dziś jest to między 30 a 50 euro. Ponadto system fakturowania (więcej informacji) ma być ujednolicony. Chodzi o to, że w chwili obecnej stosowane są różne systemy fakturowania w poszczególnych krajach unijnych, co jest przyczyną pojawiania się niejasności prawnych wśród przedsiębiorców. Odpowiednia europejska organizacja normalizacyjna stworzy europejską normę, odnoszącą się do podstawowych elementów faktury elektronicznej. Następnie będzie poddana testom oraz konsultacjom, w tym z rządami poszczególnych krajów Wspólnoty. Pozytywne testy oraz konsultację oznaczają publikację normy w Dzienniku Urzędowym UE. A to oznacza, że każda e-faktura zgodna z normą musi być akceptowana przez wszystkie organy publiczne w UE.

Nie zostawaj w tyle

Faktury elektroniczne to synonim nowoczesnej gospodarki, oszczędności i życia w zgodzie z naturą. Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na ten krok, dzięki czemu ze swoim produktem wychodzą poza granice Polski. Jeśli nadal pozostajesz wierny tradycyjnym fakturom, to najwyższa pora by pomyśleć o zmianach.

Dodaj komentarz