Fundusze inwestycyjne – czym są i na czym polegają?

Comment

O nauce

Fundusz inwestycyjny jest instytucją zbiorowego inwestowania, uzyskującą środki pieniężne na zasadzie zbycia jednostek uczestnictwa. Jednostki uczestnictwa są prawem do udziału w dochodach wypracowanych przez fundusz. Jest to zatem forma inwestowania środków pieniężnych w określone instrumenty rynku finansowego w celu osiągnięcia zysku.

7027601297_5e90a918e2_z

Źródło: www.foter.com

  Rodzaje funduszy inwestycyjnych

W zależności od sposobu inwestowania wyróżniamy różne rodzaje funduszy inwestycyjnych:

  • fundusze akcji – inwestowanie w lokaty o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw),
  • fundusze obligacji – inwestowanie w lokaty o niewielkim ryzyku inwestycyjnym (obligacje, bony skarbowe),
  • fundusze mieszane (zrównoważone) – inwestowanie w miarę równych części w lokaty o większym oraz mniejszym ryzyku (częściowo w obligacje i bony, a częściowo w akcje),
  • fundusze stabilnego wzrostu – inwestowanie większej części aktywów w lokaty o przewidywalnym dochodzie (obligacje, bony skarbowe), a pozostałej części w akcje,
  • fundusze sektorowe – inwestowanie aktywów w firmy z określonej branży,
  • fundusze rynków zagranicznych – inwestowanie w fundusze na zagranicznych rynkach kapitałowych.
11322953266_db29ce0659_c

Źródło: www.foter.com

Zalety funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny daje możliwość inwestowania w środki finansowe, które indywidualnie nie byłyby dostępne dla przeciętnego człowieka z uwagi na cenę zakupu. Fundusze inwestycyjne zbierają środki, nawet te niewielkie od pojedynczych inwestorów i grupowo je lokują w celu osiągnięcia zysku. Dają zatem możliwość inwestowania małym inwestorom w te instrumenty, które w innej sytuacji byłby dla nich niedostępne. Poza tym fundusze zapewniają możliwość znacznie szybszego zarobku, niż w przypadku lokat bankowych. Wysokość spodziewanego zysku jest oczywiście uzależniona od ryzyka, jakim dana inwestycja jest obarczona, jednak podlega ona ścisłym ustaleniom z inwestorem.  Poza tym nad analizą rynków pracują profesjonaliści, którzy starają się jak najlepiej zarządzać powierzonym kapitałem.

trend-1445461_1920

Źródło: www.pixabay.com

Fundusze inwestycyjne są to instytucje działające pod ścisłą kontrolą. Podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, a zatem powierzenie im swoich środków jest w pełni bezpieczne. Ich przewagą nad tradycyjną lokatą bankową jest przede wszystkim możliwość znacznego powiększenia zainwestowanego kapitału, jednak obarczonego większym ryzykiem. Pozwalają ulokować konkretną kwotę w określone instrumenty, jak również dają możliwość sukcesywnych wpłat, a zatem dostosowane są do indywidualnych potrzeb oraz możliwości inwestycyjnych. Więcej na temat funduszy inwestycyjnych znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz