Giełda – nie taka straszna, jak ją malują

Comment

O nauce

Giełda papierów wartościowych kojarzy się z czymś, od czego lepiej trzymać się z daleka, jeśli nie posiada się wystarczającej wiedzy w  tym temacie. Czy można inwestować na rynku finansowym nie dysponując fachową wiedzą na temat jego funkcjonowania? Czy takie inwestycje z góry skazane są na niepowodzenie? 

www.pixabay.com

www.pixabay.com

Na czym polegają fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne, to nowoczesna forma inwestowania polegająca na tym, że środki wielu inwestorów są gromadzone i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a następnie lokowane w papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne instrumenty finansowe. Połączony kapitał wielu inwestorów daje funduszom więcej możliwości korzystnego inwestowania niż pojedynczemu inwestorowi. Fundusze są zatem przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie wymaga posiadania wielkiego kapitału. Działalność funduszy w Polsce jest uregulowana prawnie ustawą z dnia 27.05.2004 roku, a ich funkcjonowanie podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z czym nie trzeba obawiać się defraudacji powierzonych środków.

www.pixabay.com

www.pixabay.com

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są przeznaczone dla tych, którzy chcą faktycznie pomnażać swoje środki pieniężne, zamiast trzymać przez wiele miesięcy na lokacie bankowej, z której zysk jest niewielki. Poza tym są dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które nie znają się na funkcjonowaniu rynku finansowego i nie mają czasu na jego analizę. Tym wszystkim zajmują się profesjonalne zespoły, których zadaniem jest śledzić na bieżąco wydarzenia rynkowe, analizować kondycję finansową emitentów i jak najlepiej zarządzać pieniędzmi inwestorów. Inwestowanie w fundusze ma jeszcze jedną istotną zaletę. Otóż gwarantuje minimalizacje ryzyka poprzez korzystanie z dywersyfikacji, polegającej na tym, że w portfelu funduszu znajduje się wiele instrumentów o różnym poziomie ryzyka. Co więcej zdecydowana większość otwartych funduszy inwestycyjnych daje szybki dostęp do ulokowanych jednostek. Każdy uczestnik może zażądać odkupienia jednostek w dowolnym momencie.

Szukając sposobu na ulokowanie pieniędzy warto rozważyć inwestycję w fundusze inwestycyjne. Należy pamiętać o tym, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Na rynkach finansowych panują okresy hossy, jak i bessy. Wybierając fundusz należy dokładnie sprawdzić, w co inwestuje środki, jakie inwestorzy mają o nim opinie oraz jakie wyniki przynosi. Np. Firma Aegon opinie ma całkiem dobre, jednak nie jest, to jedyne towarzystwo działające na rynku i warto sprawdzić również konkurentów przed podjęciem decyzji.

Dodaj komentarz