Kursy języka angielskiego – poradnik wyboru

Comment

O nauce
Angielski kurs książka

Jednym z największych problemów dla osób chcących nauczyć się języka angielskiego jest dokonanie właściwego wyboru szkoły językowej, w której zdobędziemy pożądane umiejętności. Na co zwrócić szczególną uwagę i jak wybierać, żeby efekty nauki były jak najlepsze?

Rodzaje kursów

Aktualne oferty szkół językowych obejmują różne rodzaje kursów przeznaczonych dla konkretnego typu odbiorców. Wybór powinien zawsze być dokonywany w oparciu o swoje aktualne potrzeby i oczekiwania.

  • Indywidualne

Kursy indywidualne najlepiej sprawdzają się w przypadku osób, które mają mało czasu na naukę, a zależy im na jak najszybszym praktycznym opanowaniu języka angielskiego. W szkole języka angielskiego NoProblem prowadzimy takie kursy m.in. dla managerów, przedstawicieli wolnych zawodów oraz osób, które z różnych względów mają problem z mówieniem po angielsku.

  • Specjalistyczne

Biznesowe kursy specjalistyczne są przeznaczone przede wszystkim dla osób, które potrzebują opanować język w zakresie własnej branży i bezproblemowo porozumiewać się po angielsku bez zastanawiania się nad gramatyką czy zapamiętywania setek słówek. Zajęcia tego typu są zorientowane przede wszystkim na mówienie. W ofercie NoProblem mamy kursy m.in. dla lekarzy, pielęgniarek, programistów, a także dla autorów tekstów i piosenek.

  • Grupowe

Zajęcia grupowe w wielu szkołach językowych polegają na uczestnictwie w kursie prowadzonym dla 10-12 osób. Niestety, jest to metoda wysoce nieefektywna, ponieważ nie zapewnia wystarczającej ilości czasu, by skutecznie monitorować postępy wszystkich kursantów. Dlatego w NoProblem grupy zajęciowe mają 4 osoby (maksymalnie 5 – ale to jedynie 5% przypadków). W połączeniu z autorską metodą nauki, zorientowaną na praktyczne zastosowanie angielskiego w mowie i wszelkiego typu sytuacjach komunikacyjnych, daje to doskonałe rezultaty.

  • Gramatyka i wymowa

Nie ulega wątpliwości, że opanowanie angielskiej gramatyki jest umiejętnością przydatną, jednak z perspektywy procesu komunikacji nie jest to umiejętność kluczowa. Znacznie ważniejsza jest właściwa wymowa oraz umiejętność zastosowania posiadanego zasobu słownictwa w praktyce.

Testy gramatyczne, tak popularne w wielu szkołach językowych, w żaden sposób nie przygotowują do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku pracy czy społeczeństwie. To właśnie dlatego wiele osób mających doskonałe wyniki w testach nie potrafi znaleźć się w najprostszej sytuacji wymagającej zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

  • Zalety i zastosowanie

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że sprawne posługiwanie się językiem angielskim w typowych sytuacjach komunikacyjnych znacząco ułatwia funkcjonowanie w anglojęzycznym środowisku. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla osób prowadzących na co dzień interesy z zagranicznymi kontrahentami, ale także dla wszystkich tych, którzy chcą wyjechać do jednego z krajów, w których angielski ma status języka urzędowego.

Z tego względu w naszej szkole językowej NoProblem w Lublinie prowadzimy kursy, których zasadniczym celem jest wyrobienie w kursantach nawyku myślenia po angielsku oraz praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa.

Jak wybrać szkołę języka angielskiego?

Dla wielu osób podstawowym kryterium wyboru jest nadal cena za kurs językowy, ale takie podejście jest z gruntu błędne. Najlepszym wyborem zawsze będzie bowiem taka szkoła, która przygotowuje swych słuchaczy do bezproblemowego funkcjonowania wśród osób posługujących się na co dzień językiem angielskim w normalnej komunikacji międzyludzkiej. Praktyczna znajomość języka jest znacznie ważniejsza, niż posiadanie wiedzy teoretycznej dotyczącej np. stosowania wszystkich czasów występujących w angielskim.

Z perspektywy komunikacji międzyludzkiej jest to wiedza bezużyteczna, ponieważ nie jest w ogóle potrzebna do tego, by swobodnie rozmawiać po angielsku – do tego niezbędne jest osłuchanie się z językiem i umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

Dodaj komentarz