Mama wraca do pracy – prawa i przywileje po urlopie macierzyńskim

Comment

O rynku pracy

Kodeks Pracy gwarantuje świeżo upieczonym mamom powrót do pracy na dotychczasowym stanowisku. Kiedy pracodawca może wręczyć kobiecie wypowiedzenie? Czy może zmienić wynagrodzenie i wymiar czasu pracy? Sprawdźmy, jakie prawa i przywileje przysługują mamie wracającej do pracy po urlopie macierzyńskim.

Powrót po urlopie

Kodeks Pracy reguluje bardzo szczegółowo zasady nabywania prawa do urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego. Przepisy gwarantują pracownikowi powrót do pracy po długotrwałej nieobecności wynikającej z tytułu opieki nad dzieckiem. Podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego mama pozostaje pod ochroną i pracodawca nie może wręczyć jej wypowiedzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dojdzie do całkowitej likwidacji stanowiska pracy np. w przypadku zwolnień grupowych lub ogłoszenia upadłości zakładu pracy. Zawsze istnieje możliwość zwolnienia dyscyplinarnego, w przypadku złamania przez pracownika prawa pracy lub dostarczenia pracodawcy ku temu wyraźnego powodu. Dopuszczenie pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego do pracy stanowi bezwzględny obowiązek pracodawcy, a nie wywiązanie się z niego może być podstawą dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa zawarta została na czas określony i jej termin upłynie podczas urlopu. Wówczas pracodawca nie ma obowiązku przedłużania umowy.

Wymiar czasu pracy

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może wnioskować o redukcję wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego, niż 1/2 etatu. Pracownik ma prawo korzystać z tego przywileju przez okres 36 miesięcy, ale tylko do momentu, gdy dziecko ukończy 5 lat. Co więcej, w sytuacji obniżenia czasu pracy przysługuje mamie ochrona przez okres 12 miesięcy, kiedy to pracodawca nie może wręczyć jej wypowiedzenia. Wniosek o redukcję etatu pracownik powinien złożyć na dwa tygodnie przed planowanym powrotem do pracy, a pracodawca musi ten wniosek uwzględnić.

Wynagrodzenie

Przepisy gwarantują, że po powrocie z urlopu wynikającego z opieki nad dzieckiem wynagrodzenie nie może ulec zmianie. Wyjątek od reguły stanowi obniżenie wymiaru czasu pracy na wniosek pracownika, kiedy to wysokość płacy będzie proporcjonalna do części etatu. Pracownik wraca na dotychczas zajmowane stanowisko. Jeśli w firmie zaszły zmiany i powrót ten nie jest możliwy, to pracodawca jest zobowiązany zapewnić stanowisko równorzędne,  zgodne z kwalifikacjami pracownika.

Przywileje związane z karmieniem piersią

Kobieta wracająca do pracy bez względu na to, czy wymiar czasu pracy jest pełny, czy też skrócony ma prawo do przerw na karmienie piersią. Warunkiem jest praca minimum 4 godziny dziennie oraz złożenie stosownego wniosku. Jeśli kobieta pracuje 8 godzin dziennie, to przysługują jej dwie półgodzinne przerwy w przypadku karmienia jednego dziecka lub dwie przerwy po 45 minut w przypadku dwójki. W przypadku maksymalnie 6 godzin pracy przysługuje jedna przerwa, której długość wynosi odpowiednio 30 minut przy jednym i 45 minut przy większej ilości dzieci. Kodeks Pracy nie przewiduje terminu końcowego przerw na karmienie. Pracodawca może jedynie poprosić o zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią.

Powrót do pracy po dłużej nieobecności jest kłopotliwy nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy. Warto znać swoje prawa, dzięki czemu powrót okaże się mniej stresujący.

Źródło zdjęć: www.pixabay.com

 

 

Dodaj komentarz