Nauka na jedno kliknięcie

Comment

O nauce
nauka zdalna

Działa już Polska Platforma Medyczna (ppm.edu.pl). To unikalne miejsce w internecie, które skupia w sobie cały dorobek naukowy tworzących je ośrodków naukowych (siedem uniwersytetów medycznych: we Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, Warszawie, Katowicach, Szczecinie i Gdańsku oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi).

W Polskiej Platformie Medycznej znajdują się m.in. pełne teksty artykułów naukowych, rozdziały książek, monografie, doktoraty, informacje o patentach czy nawet dane badawcze. W chwili obecnej dostępne są już dane o przeszło 220 tys. publikacji, czy 10 tys. doktoratów.

Dodatkowo można tam odnaleźć – przy wsparciu sztucznej inteligencji – bazę ekspertów (prawie 6 tys. nazwisk) z zakresu szeroko pojętej medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu i stomatologii. Wszystko bezpłatnie, w otwartym dostępie i dosłownie na jedno kliknięcie.

– Do tej pory w taki sposób nikt nie prezentował nauki i osiągnięć naukowych. Duży nacisk położyliśmy na łatwość wyszukiwania danych, ale też na przejrzysty sposób ich prezentacji. Zależy nam na tym, by Platforma stała się miejscem do wyszukiwania najnowszych i wiarygodnych informacji, ale też narzędziem sprzyjającym wzrostowi innowacyjności – tłumaczy Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dyrektor Biblioteki UMB i jedna z pomysłodawczyń powstania Platformy.

Bardzo praktycznym modułem PPM są profile naukowców

Zawierają one informacje o ich publikacjach, osiągnieciach (nagrody, wyróżnienia), ale też o udziale w projektach naukowych, promotorstwach czy zdobytych patentach. Naukowiec może na bieżąco przeglądać efekty swojej pracy, czyli np. wskaźniki Impact Factor, punktację MNiSW, h-index, czy cytowania. Dzięki temu przygotowując np. wniosek grantowy, wszystkie dane ma na wyciągnięcie ręki. Z drugiej strony profil zawiera niezbędne dane potrzebne do raportowania przebiegu działalności naukowej, m.in. raporty udziałów jednostkowych (sloty), dane do różnych (np. do ORCID).

Teksty naukowe publikowane są w standardzie WCAG (są dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących) oraz spełniają zasady otwartości nauki na unikalnym poziomie 5 gwiazdek (publikowane dane są powiązane z innymi, tak by zapewnić kontekst informacji). A co ważne dla samych uczelni wyższych – założenia PPM realizują ustawowy obowiązek o otwartym dostępnie do nauki.

– Obecnie portal jest stale uzupełniany nowymi danymi, tak więc z każdą chwilą staje się co raz bogatszy w treści –tłumaczy dyrektor Dąbrowska-Charytoniuk.

Lista partnerów realizujących projekt, wraz z adresami www lokalnych stron PPM:

  1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – ppm.umed.wroc.pl
  2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – ppm.umb.edu.pl
  3. Gdański Uniwersytet Medyczny – ppm.gumed.edu.pl
  4. Śląski Uniwersytet Medyczny – ppm.sum.edu.pl
  5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – ppm.umlub.pl
  6. Pomorski Uniwersytet Medyczny- ppm.pum.edu.pl
  7. Warszawski Uniwersytet Medyczny – ppm.wum.edu.pl
  8. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – ppm.imp.lodz.pl

PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów medycznych: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider projektu), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

Dodaj komentarz