Co powinieneś wiedzieć o kalibracji?

Comment

O przemyśle i technologiach
kalibracja w przemyśle

Kalibracja czujnika temperatury jest przeprowadzana w celu zapewniania jego zgodności z przepisami międzynarodowymi (m.in. FDA), a także normami, takimi jak na przykład DIN EN ISO 9000, DIN EN ISO 60751 oraz wymogami bezpieczeństwa. W celu spełniania wszelkich wymogów konieczne jest określenie poziomu uchyleń w całym łańcuchu pomiarowym, dlatego konieczna jest również kalibracja przetwornika.

Może być ona przeprowadzona w stałych punktach pomiarowych lub z zastosowaniem bardziej popularnej metody, czyli kalibracji porównawczej. Dla czujników i przetworników temperatury oferowanych przez firmę Guenther można wykorzystać kalibratory przenośne lub urządzenia wielofunkcyjne. W przypadku termometrów bimetalowych i szklanych nie wymaga użycia kalibratorów wielofunkcyjnych.

Kalibracja – definicja

kalibracja urządzeń przemysłowych

Kalibracja (inaczej wzorcowanie) jest procesem, który ma na celu określenie wartości, które wskazuje przyrząd kalibrowany, na przykład czujnik temperatur, a następnie zestawienie ich z odpowiadającymi im wartościami wzorca miar. Operację tę przeprowadza się, gdy konieczne jest zapewnienie zgodności czujnika z obowiązującymi normami. W przypadku sensorów temperatury umożliwia również zwiększenie dokładności pomiarów.

Jest to szczególnie istotne w przypadku czujników termoelektrycznych, które są mniej dokładne niż czujniki termorezystancyjne, mogą być jednak stosowane przy większych zakresach pomiarowych. Każdy proces wzorcowania, niezależnie od tego, czy jest to Wzorcowanie rur, czy też czujników temperatur wymaga zastosowania odpowiedniej metody kalibrowania, a także użycia przystosowanego do tych celów kalibratora.

Co powinno się kalibrować?

Proces kalibracji jest bardzo ważny we każdej dziedzinie przemysłu. Dokładność i niezawodność urządzeń pomiarowych jest niezbędna we wszystkich procesach produkcyjnych. Kalibrowanie umożliwia zweryfikowanie poprawności działania tych urządzeń, poprzez porównanie wyników, które wskazują z wartościami wskazanymi przez wzorzec. Pozwala to na ustalenie spójności pomiarowych badanego czujnika.

W przemyśle temu procesowi poddane powinny zostać wszystkie czujniki temperatury – zarówno sensory rezystancyjne, jak i termopary. Wzorcowanie przeprowadza się między innymi z powodu wymogów bezpieczeństwa, praktyk produkcyjnych, kontroli kosztów energii, a także spełnienia wymogów, przepisów i norm międzynarodowych. Wiele norm określa współczynnik dokładności lub niedokładności pomiaru dla danego urządzenia.

kalibracja urządzeń przemysłowych

Kalibracji sensora powinno towarzyszyć również kalibrowanie przetwornika, który używany jest do przetwarzania wartości otrzymanych z danego sensora. Przetworniki oferowane przez firmę Guenther posiadają opcję kalibracji precyzyjnej, co umożliwia optymalne wykalibrowanie całego układu pomiarowego, na który składa się czujnik, połączenie oraz przetwornik. Umożliwia to znaczne zwiększenie dokładności przetwarzania.

Wybór metody kalibrowania zależy między innymi od rodzaju czujnika. Kalibracja termometrów typu Pt przeprowadzana jest zwykle w stałych punktach pomiarowych – czyli punktach fazowych najczystszych substancji. Kalibrowanie porównawcze to metoda stosowana najczęściej. W trakcie tego procesu materiały poddawane badaniu umieszczane są w cieczy lub piecu kontrolnym wraz z jednym lub kilkoma standardowymi czujnikami temperatur.

Guenther – technologie pomiaru temperatury

guenther banner

Firma Guenther wykorzystuje wieloletnie doświadczenie oraz współpracę z przedstawicielami różnych dziedzin przemysłu do produkcji najwyższej jakości czujników temperatur oraz aparatury pomiarowej. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Dostosowujemy nasze produkty do potrzeb i wymagań klientów, zapewniając im najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Dodaj komentarz