Sytuacja na rynku nieruchomości w roku 2016

Comment

O nauce

Sytuacja na rynku nieruchomości w roku 2016 w Polsce została przeanalizowana przez Departament Stabilności Finansowej na potrzeby Narodowego Banku Polskiego. Opracowanie dotyczące pierwszego kwartału 2016 roku jest opublikowane na stronie NBP i choć nie ma ono charakteru doradczego, a jedynie czysto informacyjny, to analiza sytuacji pozwala wysnuć wnioski, które mogą wspomóc decyzje inwestycyjne. Dowiedzmy się zatem jak kształtuje się sytuacja na rynku nieruchomości według opisywanego wyżej opracowania.

http://pl.freeimages.com/

http://pl.freeimages.com/

Ceny mieszkań

Zgodnie z raportem NBP sytuacja na rynku nieruchomości pozostaje zrównoważona. Analiza cen dla dużych miast wykazała, że najtaniej można zakupić nieruchomość w Łodzi i to zarówno w przypadku rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Nowe mieszkania Łódź oferuje za około 4500-5000 zł za metr kwadratowy, natomiast mieszkania z drugiej ręki za około 3000-3500 zł za metr. W pozostałych dużych miastach cena metra kwadratowego dla rynku pierwotnego wynosi około 6000 zł, a dla rynku wtórnego około 5000 zł. Wyjątek stanowi Warszawa, gdzie cena metra kwadratowego na obu rynkach kształtuje się na poziomie 7000-8000 zł.

http://pl.freeimages.com/

http://pl.freeimages.com/

Inwestycja mieszkaniowa

Zwiększyła się szacowana dostępność mieszkaniowa w dużych miastach takich jak Gdańsk, Gdynia, Łódź, Poznań, Kraków oraz Wrocław, co wynika z niewielkiego wzrostu wynagrodzeń oraz większej zdolności kredytowej. Inwestycja mieszkaniowa jest  krótkookresowo wciąż opłacalna (bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych). Przy założeniu średniej wielkości możliwego do uzyskania czynszu, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż lokaty bankowej. Wysoka wartość średniego czynszu możliwego do uzyskania z wynajmu, w stosunku do obsługi kredytu mieszkaniowego nadal umożliwia pokrycie kosztów kredytu przychodami z najmu. Rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych również utrzymuje się na wysokim poziomie, co ma związek z korzystną dla deweloperów relacją cen mieszkań do niskich kosztów materiałów oraz robót budowlanych.

http://pl.freeimages.com/

http://pl.freeimages.com/

Rynek mieszkaniowy wykazywał w ostatnich latach sporą dynamikę, jednak po woli dochodzi do nasycenia rynku nowo budowanymi mieszkaniami, a zatem można spodziewać się, że sytuacja cenowa zacznie wkrótce wykazywać tendencję spadkową.

Dodaj komentarz