Urlop macierzyński 2016 – ile trwa i komu przysługuje?

Comment

O rynku pracy

Ile trwa urlop macierzyński i kto może z niego skorzystać? Jakie zmiany zaszyły w urlopach macierzyńskich i wychowawczych? Te pytania zadają sobie aktywni zawodowo rodzice, którzy spodziewają się dziecka. Spróbujemy na nie odpowiedzieć.234720408_e422677153_o

Do roku 2016 z prawa do świadczeń wynikających z urlopu macierzyńskiego miały prawo korzystać tylko osoby zatrudnione na etacie oraz osoby opłacające składkę chorobową i prowadzące działalność gospodarczą. Od roku 2016 wsparcie w postaci 1000 złotych netto wypłacanego przez rok mogą otrzymać także osoby pracujące na umowę o dzieło, rolnicy, studenci oraz bezrobotni. Każdej mamie przysługuje 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, z czego 6 tygodni może wykorzystać jeszcze przed porodem. Z tych dwudziestu tygodni 14 tygodni obowiązkowo przysługuje matce, a resztę może wykorzystać także ojciec, pod warunkiem opłacania dobrowolnych składek chorobowych lub zatrudnienia na umowę o pracę. Po urlopie macierzyńskim przysługują 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, a zatem łącznie urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego można wykorzystać 52 tygodnie. W przypadku wieloraczków okres ten może wydłużyć się od 65 do nawet 71 tygodni w zależności od liczny dzieci. Bezpłatny urlop wychowawczy wcześniej można było wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Obecnie można odłożyć go w czasie i wykorzystać w innych ważnych momentach życia dziecka. Można go bowiem podzielić na 4 części i wykorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Uprawnieniami do urlopu rodzice mogą się dzielić, a jedynym ograniczeniem jest tylko jego wymiar, który nie może zostać przekroczony. Przez pierwsze 26 tygodni urlopu rodzic otrzymuje 100% wynagrodzenia. Jeżeli matka lub ojciec zdecydują się po tym okresie na urlop rodzicielski, to za kolejny okres otrzymają 60% wynagrodzenia. Inaczej jest w przypadku zdeklarowania z góry, że w domu z dzieckiem zamierzamy pozostać całe 12 miesięcy. Wtedy zasiłek macierzyński wyniesie 80% wynagrodzenia przez cały okres jego trwania. Z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy można zrezygnować w każdym momencie. Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecka. Ojciec ma prawo wykorzystać go w dwóch częściach. 14283762079_d29d47a0c0_c

Kimberly Allen 37 weeks

Źródło zdjęć: www.foter.com

Dodaj komentarz