Wielkie święto nauki – Tydzień Noblowski 2021

Comment

O nauce
nagroda nobla

Uniwersytet Warszawski zaprasza do wspólnego celebrowania Tygodnia Noblowskiego, w trakcie którego wyróżnione zostaną odkrycia i wynalazki mające wpływ na nasze codzienne życie. Skrupulatnie wypełniany od ponad stu lat testament Alfreda Nobla jest niezmiennie kołem napędowym dla dokonań kolejnych pokoleń innowatorów i magnesem skupiającym na nauce uwagę całego świata.

Tegorocznych zdobywców tej prestiżowej nagrody poznamy już w dniach 4 – 11 października. Przy okazji Tygodnia Noblowskiego, Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego już po raz trzeci uruchamia centrum informacyjne, w którym eksperci i ekspertki Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą komentować wyróżnienia przyznane w poszczególnych dziedzinach i wyjaśniać ich znaczenie. W tym roku organizatorzy zapraszają również do śledzenia wydarzeń towarzyszących – debat eksperckich #UWażni na przyszłość oraz spotkań w  ramach cyklu Popołudnia Noblowskie.

Nagrody Nobla to jedne z najważniejszych nagród – przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie, a także za zasługi dla społeczeństw i ludzkości

Tydzień, w którym ogłaszane są nazwiska laureatów, każdego roku budzi ogromne emocje. To czas, kiedy – w oczekiwaniu na werdykt Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk – Sztokholm staje się światową stolicą nauki i kultury.

– Nauka w centrum uwagi świata? Na co dzień zdarza się to niezwykle rzadko – głównie w sytuacjach niepewnej przyszłości czy w obliczu spektakularnych, elektryzujących uwagę mediów dokonań naukowców i naukowczyń. Tydzień Noblowski to wyjątkowy czas, który skłania do refleksji nad znaczeniem nauki i jej wpływem na naszą codzienność. Kiedy bowiem zestawimy warunek aplikacyjności nagradzanych odkryć z historią życia fundatora, wynalazcy i przedsiębiorcy – związek ten staje się oczywisty: nauka nie działa sama dla siebie. Alfred Nobel pragnął nauki, która rozwija świat i cywilizację. W tej nagrodzie widzimy połączenie wagi badań podstawowych z aspektem aplikacyjności – to właśnie wiedza i umiejętność przełożenia tych osiągnięć na społeczeństwa oraz gospodarkę są kluczową i unikatową wartością dla współczesnego świata – mówi Jacek Sztolcman, kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku Centrum Współpracy i Dialogu UW poszerza formułę Tygodnia Noblowskiego o wydarzenia towarzyszące. W dniach 28 – 30 września CWiD UW zaprasza do udziału w trzech debatach w ramach cyklu #UWażni na przyszłość, podczas których przedstawiciele świata nauki i biznesu będą dyskutować na temat wyzwań współczesnego świata i roli nauki, która stawia im czoła.

Z kolei między 12 a 14 października, już po poznaniu wszystkich tegorocznych laureatów Nagrody Nobla, odbędą się Popołudnia Noblowskie, w trakcie których zaproszeni goście omówią nagrodzone osiągnięcia w dziedzinach: fizjologii lub medycyny, literatury i Pokojowej Nagrody Nobla.

– Tegoroczny Tydzień Noblowski i towarzyszące mu wydarzenia z jednej strony stawiają pytania o rolę nauki we współczesnym świecie, a z drugiej – przybliżają znaczenie nagradzanych osiągnieć. Wierzę, że tegoroczny program Tygodnia Noblowskiego stwarza ramy do dyskusji i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o faktyczną rolę i wpływ nauki, badań naukowych i dokonań akademii na naszą przyszłość – wyjaśnia Jacek Sztolcman.

Centrum Współpracy i Dialogu UW będzie relacjonować wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia Noblowskiego – ogłaszanie nagród w poszczególnych dziedzinach oraz briefingi z udziałem ekspertek i ekspertów UW oraz WUM – na kanałach CWiD UW:

 • na Facebooku [https://www.facebook.com/events/407656567455049]
 • na YouTube [https://www.youtube.com/channel/UCInNQhmUmmv72VXyof6adow]

W ramach Tygodnia Noblowskiego Zespół CWiD UW we współpracy z doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje także skrypty lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych poświęcone noblistom i nagrodzonym odkryciom. Każdego dnia w trakcie Tygodnia Noblowskiego skrypty te będą zamieszczane na stronie internetowej Centrum Współpracy i Dialogu UW [www.cwid.uw.edu.pl].

HARMONOGRAM WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z TYGODNIEM NOBLOWSKIM 2021:

Cykl debat #UWażni na przyszłość | 28 – 30 września

Niemal w przeddzień ogłoszenia laureatów Nagrody Nobla Centrum Współpracy i Dialogu UW zaprasza na cykl debat #UWażni na przyszłość, w ramach których zaproszeni goście będą dyskutować o wartościach takich jak: odpowiedzialność, zaufanie, bezpieczeństwo i współpraca.

Jaką rolę odgrywa nauka w stawianiu czoła wyzwaniom współczesności? Na czym polega społeczna odpowiedzialność nauki, a także biznesu, który wdraża w życie odkrycia naukowe? Jak budować społeczne zaufanie do nauki i biznesu? Czego nauczyła nas pandemia w kontekście odpowiedzialności, zaufania i współpracy? Jaką rolę powinna odgrywać odpowiedzialność przy podejmowaniu działań pomocowych i projektowaniu polityk społecznych oraz ekologicznych?

 • SPOŁECZEŃSTWO – MEDYCYNA – ZAUFANIE | 28 września (wtorek), godz. 14:00
 • POMAGAM ODPOWIEDZIALNIE | 29 września (środa), godz. 14:00
 • EKONOMIE CZASU ZMIANY | 30 września (czwartek), godz. 14:00

Tydzień Noblowski 2021 | 4 – 11 października

Komitet Noblowski ogłosi nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dniach od 4 do 11 października 2021 r. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia w tym czasie centrum informacyjne Tygodnia Noblowskiego. W jego ramach transmitowane będą relacje z ogłoszenia nazwisk laureatów, a także poświęcone tegorocznym wyróżnieniom komentarze ekspertek i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 • FIZJOLOGIA LUB MEDYCYNA | 4 października (poniedziałek), godz. 11:20
 • FIZYKA| 5 października (wtorek), godz. 11:35
 • CHEMIA | 6 października (środa), godz. 11:35
 • LITERATURA | 7 października (czwartek), godz. 12:50
 • POKOJOWA NAGRODA NOBLA | 8 października (piątek), godz. 10:50
 • NAGRODA BANKU SZWECJI IM. A. NOBLA W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH
  | 11 października (poniedziałek), godz. 11:35

Popołudnia Noblowskie | 12 – 14 października

Trzy spotkania, w trakcie których omówione zostaną docenione osiągnięcia w kontekście Nagrody Nobla w dziedzinach fizjologii lub medycyny oraz literatury, a także Pokojowej Nagrody Nobla.
Cykl przeznaczony dla instytucji kultury.

 • Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny | 12 października (wtorek), godz. 18:00
 • Nagroda Nobla w dziedzinie literatury | 13 października (środa), godz. 18:00
 • Pokojowa Nagroda Nobla | 14 października (czwartek), godz. 18:00

Partnerami Tygodnia Noblowskiego 2021 i wydarzeń towarzyszących są firmy: Orange i Pfizer.

Dodaj komentarz