Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej laureatem PNIR 2021

Comment

O nauce
nauka

Zespół badawczy z Politechniki Rzeszowskiej został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii „innowacyjne technologie i badania przyszłości” za realizację projektu pt. „Opracowanie nawozu organiczno-mineralnego na bazie osadów ściekowych z dodatkiem mikroskładników mineralnych”. Projekt był finansowany w ramach grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. w Rzeszowie i dotyczył badań nad wykorzystaniem materiałów mineralnych w procesach przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Członkowie nagrodzonego zespołu

Kierownikiem zespołu jest dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz z Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, a jego członkami są dr inż. Joanna Czarnota, dr inż. Agnieszka Pękala, dr inż. Małgorzata Miąsik i mgr inż. Ewa Bujak z tej samej katedry oraz dr inż. Karolina Leś i dr inż. Marcin Chutkowski z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju promuje naukowców, których badania ukierunkowane są na przyszłość. Wszystkie projekty, inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez laureatów charakteryzują się innowacyjnością i są najlepszymi przykładami zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.

 

Tematyka forum

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 września 2021 r. podczas 6. Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Tematyka forum dotyczy nowych technologii, innowacji, wynalazków i nowatorskich inwestycji, które zmieniają kraj. Forum to uznane na rynku wydarzenie odbywające się co roku pod patronatem kilkudziesięciu instytucji, w tym roku m.in: Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Enterprise Europe Network oraz Urzędu Patentowego RP.

Dodaj komentarz