Lider na miarę dzisiejszych czasów – czy twój szef to przywódca?

Comment

Libtech O rynku pracy
Menedżer

Czy w ogóle można mówić o pewnym konkretnym zestawie cech, umiejętności, które powinien posiadać każdy przywódca? Czy człowiek się rodzi przywódcą? Czy potrafi wykształcić w sobie cechy przywódcze? Jaki jest współczesny menadżer albo inaczej: jaki powinien być, by odnieść sukces?

Kierownik zespołu

Źródło: http://www.gazetaprawo.net

Urodzony czy wyszkolony przywódca?

Urodzony przywódca to osoba, o której często się mówi, że porywa innych za sobą. Przez długi okres faktycznie panował taki pogląd, że liderem trzeba się urodzić. Określono nawet zestaw cech, które powinien posiadać przywódca. Były to m.in. chęć kierowania ludźmi, wywierania wpływu, zapał, ambicja, pewność siebie, inteligencja, uczciwość. Na stanowiska kierownicze poszukiwano ludzi, którzy mają takie cechy z natury. Jednak to rzecz niebywale trudna, by takie jednostki znaleźć. Dlatego gdy zaczął rozwijać się behawioryzm, zaczęto stawiać na szkolenia, które mają wykształcić w jednostce cechy lidera. Jane Montoun oraz Robert Blake zdefiniowali style kierowania. Na osi współrzędnych określili, w jakim stopniu poszczególni liderzy koncentrują się na ludziach, a w jakim na zadaniach. Optymalnie na zadaniach i ludziach skoncentrowany jest styl przywódczy.

Idealny przywódca nie istnieje

Każda organizacja jest inna i wymaga odmiennych sposobów kierowania zespołem. Styl kierowania zależny jest od sytuacji, na którą składają się takie czynniki jak: relacja przywódca-grupa, posiadana władza, specyfika zadania. Współczesny przywódca to człowiek, który nigdy nie osiada na laurach, a ciągle się szkoli, by optymalnie kierować zespołem.

Dodaj komentarz